Co je e-mailový alias?


E-mailový alias je další adresa vašeho e-mailového účtu. E-mailový alias je vytvořen jako doplněk k emailové adrese s dalšími variantami. Pokud máte jeden e-mailový účet, můžete s ním mít propojeno mnoho e-mailových adres.

OBSAH

Poštovní schránka a alias

E-mailová schránka je umístění na poštovním serveru, kde jsou uloženy e-mailové zprávy. E-mailová schránka má jedinečný název, tj. adresu e-mailového účtu, např. jana.janigova@obchod.cz. Emailová adresa je také přihlášením k vašemu e-mailovému účtu, heslo k e-mailu uvedete samostatně. Tyto dvě informace můžete například použít k přihlášení k mailu ionos.cz a následnému vyzvednutí korespondence odeslané na výše uvedenou adresu.

Pokud máte e-mailový alias, máte jinou e-mailovou adresu. Alias je vytvořen na stejném serveru jako e-mailová schránka pomocí funkcí, které jsou k němu přidruženy. Hlavní e-mailová adresa je jana.janigova@obchod.cz a vytvořili jste takový e-mail na serveru. Například alias vytvořený pro ni, další adresa bude kontakt@obchod.cz.

Více aliasů nebo více e-mailových schránek

Výše uvedené schéma můžete využít vytvořením dvou samostatných poštovních schránek se samostatnými přihlašovacími údaji. To však vyžaduje kontrolu obou e-mailových schránek. Alias, který funguje jako druhá e-mailová adresa, odkazuje na stejnou e-mailovou schránku jako primární e-mailová adresa. E-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu nebo její alias budou umístěny do doručené pošty stejného e-mailového účtu.

Příklad: Kancelářské prostory jsou postaveny na sídlišti s hlavním vchodem. Provozovny se nacházejí na konkrétní adrese, např. Za dráhou 4. Vzhledem k velkému počtu zaměstnanců a rozsáhlému systému jejich práce byly zpřístupněny další dva boční vchody: A a B. Obdrželi adresy, Za dráhou 4A a Za dráhou 4B. Všechny adresy jsou směrovány do stejných prostor a společnosti v nich sídlící, ale umožňují ostatním uvést přesné umístění, jako je oddělení společnosti, do kterého je možné vstoupit samostatným vchodem.
Příklad: Mám vytvořenou e-mailovou adresu: jana.janigova@obchod.cz a aliasy: kontakt@obchod.cz a jj@obchod.cz. Podle potřeby mohu dát druhé ze tří e-mailových adres a všechny odeslané zprávy se aktualizují v poštovní schránce jednoho účtu. Pomocí aplikace pravidla zpráv a /nebo přesměrování mohu třídit korespondenci, kterou jsem obdržel dodatečně, například vytvořením a přesunutím zpráv do složek. Ponechte poštu, kterou obdržíte v jana.janigova@, beze změny, přetáhněte poštu odeslanou na kontakt@ do složky: SPOLEČNOST a korespondenci s jj@ do složky SOUKROMÝ. Existuje mnoho dalších možností.

Vytváření e-mailových aliasů, tj. dalších adres, umožňuje nejen posílat jim zprávy. K odesílání e-mailů můžete také použít e-mailový alias. Ve výše uvedeném uspořádání mohu posílat poštu soukromě z adresy jj@ nebo zastupující společnosti a používat adresy jana.janigova@ nebo kontakt@. Ke každé adrese můžete dokonce přiřadit samostatné podpisy zpráv.

DŮLEŽITÝ! E-mailový alias není e-mailový účet. Nemá přihlašovací jméno, heslo ani samostatné místo na serveru. E-mailový alias je pouze rozšíření existující e-mailové adresy na jiné e-mailové adresy. Podmínkou pro vytvoření e-mailového aliasu je mít na serveru vyhrazenou e-mailovou schránku.
DŮLEŽITÝ! E-mailový alias není serverem pro předávání pošty, což by mohlo významně ovlivnit zabezpečení toku dat, záhlaví zpráv atd. Oblíbený e-mailový alias je další adresa, která funguje PRO a V RÁMCI konkrétní e-mailové schránky s konkrétním přihlašovacím jménem, heslem a prostorem pro poštovní server.

Poštovní alias pro zpracování korespondence

E-mailové aliasy jsou jednou ze základních vlastností e-mailového účtu a zároveň mohou zlepšit fungování firmy. Pomocí e-mailových aliasů můžete vytvářet další adresy pro e-mailovou schránku, například pro nábor, provádění výběrových řízení nebo rozdělení korespondence podle vlastních kritérií. Všimněte si, že všechny zprávy, které obdržíte z každé adresy, budou na jednom e-mailovém účtu.

Po vytvoření e-mailových aliasů můžete využít další možnosti, například vytvoření pravidel pro zprávy a e-mailové složky ve vašem účtu. Můžete také nastavit nová přesměrování, například delegováním pošty konkrétním zaměstnancům, aniž byste jim museli udělit přístup k vašemu e-mailovému účtu. Tím se automatizuje proces segregace pošty přetažením e-mailových zpráv do správných složek. Samostatné dotazy zasílané na hlavní e-mailovou adresu z korespondence týkající se nákupů. Nastavte přesměrování náborového e-mailu společnosti přímo na HR nebo HR e-mailovou adresu. Dejte uživatelům webových stránek možnost vybrat si adresu, kterou chtějí kontaktovat, aby se zvýšila důvěryhodnost společnosti a ukázalo se, že zpráva bude doručena správným lidem.

Zachycení ztracené korespondence

Poštovní aliasy mohou také pomoci zachytit ztracenou poštu odeslanou na nesprávné e-mailové adresy. To je často případ, kdy vytváříte složité e-mailové adresy nebo když je například obtížné vyslovit vaše jméno a potřebujete to sdělit uživatelům po telefonu. Vytvořte primární e-mailovou adresu s příjmením a aliasem se zkratkou. Bude mnohem snazší zadat adresu jj@obchod.cz telefonicky než jana.janigova@obchod.cz

Mnoho uživatelů internetu má také tendenci zadávat kontaktní e-mailové adresy ve výchozím nastavení, aniž by je potvrzovalo na webových stránkách nebo v záznamu společnosti. Pro firmy je standardní, že mají adresy jako info@obchod.cz nebo kontakt@obchod.cz. A přesto nejste povinni je používat. Může se však ukázat, že část korespondence je zasílána na tyto adresy.

Catch-All, který aktivujete pro celou doménu, vám pomůže zpracovat a zachytit ztracenou poštu. Přesměrovat veškerou e-mailovou korespondenci z libovolné neexistující e-mailové adresy (na kterou budou uživatelé posílat poštu) na jednu konkrétní e-mailovou adresu. Catch-All nepřesměrovává poštu odeslanou na adresu, která funguje na vašem serveru. Za tuto korespondenci odpovídá e-mailová schránka, do které jsou zprávy okamžitě doručeny.

Poštovní alias na ionos.cz

Pokud se rozhodnete používat e-mailové aliasy a máte e-mailový účet, můžete je vytvořit přímo na řídicím panelu zákazníka ionos.cz na serveru, ke kterému je doména přidružená. Přidejte nový e-mail nebo upravte už vytvořený e-mail a pak přidejte alias. Jeden nebo hodně. Po přihlášení k poštovní ionos.cz pomocí e-mailové schránky můžete začít konfigurovat svůj účet: přidávat nové složky, vytvářet pravidla zpráv, nastavovat přesměrování.

Při vytváření nové e-mailové zprávy vyberte adresu odesílatele zprávy: e-mailovou adresu nebo jeden z aliasů, které jste vytvořili. Nastavte více e-mailových podpisů, abyste je mohli změnit na základě odchozí e-mailové adresy, kterou používáte.

E-mailové aliasy můžete také konfigurovat v e-mailových programech. Podívejte se také, jak alias funguje při práci s Gmailem pro firmy – Suite.

E-mail bez omezení přílohy

2 miliony uživatelů se nemohou mýlit. Vyberte si spolehlivý e-mail s kalendářem, organizací úkolů a bez spamu.


  • Byl tento článek užitečný?
  • TAK   Ne
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Často kladené otázky
Registrace služby
Zákaznický panel
Domény
Hosting
Automatický instalátor CMS
Databáze
FTP
E-mail
Webmail
E-mailové programy
SSL certifikát
Website Builder
Office 365
Google Workspace
Bezpečnost
Znalostní báze
WordPress
nebo