Nastavení antispamového zabezpečení


 

Uživatelé, kteří mají e-mailové schránky v síti IONOS.cz, jsou chráněni proti spamu za předpokladu, že mají zapnutou „Antispamovou ochranu“. Úpravy nastavení antispamu e-mailové schránky lze provést:

Jak funguje antispamová ochrana?

Antispamová ochrana je založena na následujících nastaveních:

 • Blokujte seznamy obsahující spam podle adresy odesílatele – blokuje e-mailové zprávy z adres, o nichž je známo, že odesílají spam. Antispamové filtryIONOS.cz používají osvědčená řešení k ochraně před nechtěnou korespondencí.
 • Blokujte seznamy obsahující spam podle předmětu a obsahu – analyzuje předmět a obsah zprávy z hlediska výskytu frází a slov charakteristických pro spam a kontroluje doménu odesílatele. Přítomnost alespoň několika charakteristik spamu v listině automaticky klasifikuje poštu jako nevyžádanou. Je důležité vědět, že e-mailové zprávy jsou odmítány, teprve ve chvíli kdy se objeví několik prvků charakteristických pro spam.
POZOR! Pokud i přes spuštění výše uvedené funkce budete stále dostávat spam, potom můžete manuálně zablokovat e-mailové adresy odesílající SPAM. Ne každá nevyžádaná e-mailová zpráva je považována za typický SPAM. Zprávy pocházející z legálních zdrojů jako např. reklamní zprávy odesílané z Newsletteru, k jejichž odběru se uživatel přihlásil na internetu, mohou být brány jako obyčejné e-mailové zprávy. .

Chcete-li blokovat nevyžádané zprávy, můžete také přidat pravidla, podle kterých bude blokována příchozí pošta. Můžete se rozhodnout blokovat e-mailové zprávy na základě konkrétních frází v řádku předmětu.

 • Přijměte elektronickou poštu z externího přesměrování – zapnutí této možnosti způsobí, že všechny e-mailové zprávy přesměrované na Vaši e-mailovou budou doručeny do vaší doručené pošty – bez ohledu na adresu, ze které je přesměrování provedeno. Vypnutím této funkce zabráníte doručování všech e-mailů přesměrovaných z externího serveru (jiného než IONOS.cz) do Vaší e-mailové schránky.
 • Černá listina – individuální seznam pravidel, na základě kterých nebudou e-mailové zprávy doručovány do e-mailové schránky.
 • Bílá listina – individuální seznam pravidel, na základě kterých nebudou e-mailové zprávy kontrolovány prostřednictvím antispamových filtrů IONOS.cz E-mailové zprávy budou automaticky doručovány do Vaší doručené pošty – bez ověření.

Při úpravě Bílé nebo Černé listiny můžete používat globální znaky:

 • * – nahrazuje libovolnou řadu znaků v adrese,
 • ? – nahrazuje pouze jediný znak v adrese,
DŮLEŽITÉ! Pamatujte, že pravidla uložená v bílé listině odesílatelů mají nejvyšší prioritu. Například pokud je shodný obsah zprávy umístěný na bílou a černou listinu, nebude e-mailová zpráva blokována, protože stejný obsah zprávy je na bílé listině, která má vyšší prioritu v antispamové ochraně.

Příklady použití pravidel bílé a černé listiny

Níže uvedený zápis bude filtrovat všechny e-mailové zprávy pocházející z adresy: libovolný_název@domena.com (filtrovaná je e-mailová adresa nacházející se v poli “Return-Path” v záhlaví).

 • @domena.com

Níže uvedený zápis způsobí, že filtrovány budou všechny e-mailové zprávy, pocházející z IP adresy: 12.12.12.12 .

 • 12.12.12.12

Níže uvedený zápis způsobí, že filtrovány budou všechny e-mailové zprávy, pocházející z definované třídy IP adres, které začínají řadou 12.12.*.* (* nahrazuje další hodnoty).

 • 12.12.*.*

Z bezpečnostních důvodů je nejoblíbenější možností jak filtrovat nevyžádanou poštu blokovat IP adresy odesílatelů zpráv, nikoli domény nebo hosty, ze kterých byly odeslány, což může být proměnlivé (pokus o spoofing). Zablokování domény odesílatele může mít menší vliv na filtrování pošty než zablokování IP adresy serveru, ze kterého je pošta odeslána.

Následující zápis přefiltruje všechny zprávy odeslané z poštovního serveru, které se identifikují s takovým hostem (RevDNS) nebo IP adresou (můžete zadat IP místo hosta).

 • domena.com

Níže uvedený zápis způsobí, že filtrovány budou všechny e-mailové zprávy, které mají přesně tu samou zpětnou adresu (pole Return-Path v zálaví)

 • adres@domena.com

Níže uvedený zápis způsobí, že filtrovány budou všechny zprávy, které v poli “Return-Path” v záhlaví obsahují e-mailovou adresu:                     libovolná_řada_znaků.domena.com

 • @*.domena.com

Následující zápis přefiltruje všechny zprávy odeslané z poštovního serveru, které se identifikují libovolnou subdoménou v dané doméně  (např. mail.domena.com nebo libovolná_řada_znaků.domena.com).

 • *.domena.com
DŮLEŽITÉ! Všimněte si, že pokud se v pravidle neobjeví znak “@”, to není kontrolovaná zpětná adresa odesílatele, ale host (RevDNS) nebo IP adresa serveru, který se připojil! Nepochopení tohoto principu je nejčastější příčinou nesprávného nastavení bílé nebo černé listiny.
DŮLEŽITÉ! Pokud je v záhlaví e-mailové zprávy více polí „Received: from“, bude filtrování zpráv provedeno na základě adresy nacházející se úplně nahoře, protože zpráva je již doručena přímo na náš server, adresy nacházející se níže jsou informacemi, přes jaké servery tato zpráva přešla.

 

Globální nastavení bílé a černé listiny odesílatelů na serveru

Pokud máte v nastavení poštovního serveru aktivovanou možnost, která se používá k zobrazení globálního nastavení antispamu, tak budete mít k dispozici další dostupný modul a to v edici nastavení antispamu pro e-mailovou schránku:

Při změně nastavení antispamu e-mailové schránky vytvořené na tomto serveru se v zákaznickém panelu IONOS.cz a v elektronické poště IONOS.cz zobrazí černá a bílá listina odesílatelů, která platí pro celý server. Globální nastavení bílé a černé listiny odesílatelů platí pro všechny e-mailové schránky vytvořené na serveru.

Více informací na téma globálního nastavení černé a bílé listiny serveru.

Uživatel, který změní nastavení antispamu, může mít přístup k zobrazení globálního nastavení, což může být užitečné při definování nových antispamových pravidel. Uživatel e-mailové schránky může mít přístup k náhledu globálního nastavení – nemůže ho, ale změnit.

Po přidání do globální černé a bílé listiny příslušných pravidel (např. e-mailové nebo IP adresy) budou aktivní ve všech e-mailových schránkách vytvořených na tomto serveru.

Změna nastavení na serveru:

 1. Vyberte e-mailový server, na kterém chcete nastavit globální nastavení antispamu.
 2. Proveďte změny v nastavení všech e-mailových schránek.

Na zákaznickém panelu IONOS.cz můžete nastavit, zda bude globální nastavení antispamu k dispozici k náhledu pro uživatele e-mailových účtů.

DŮLEŽITÉ! Globální nastavení bílé a černé listiny odesílatelů může změnit pouze uživatel, který má přístup ke klientskému panelu IONOS.czl a tudíž jeho serveru.

Funkce označit jako spam v elektronické poště IONOS.cz

Po přihlášení v elektronické poště naIONOS.cz k vybrané e-mailové schránce, můžete využít možnost označit nalezené zprávy schránky jako spam. Takto označené zprávy se poté filtrují a v případě opakování podobných zpráv se přidávají ve formě nových pravidel k antispamové ochraně, které fungujíce v rámci našich poštovních serverů.

E-mail, označený jako spam je automaticky přesunut do složky „Spam“. Pokud chcete zrušit nastavené označování jako spam, tak stačí přejít do složky “Spam” a nastavené označení odstranit.

E-mail bez omezení přílohy

2 miliony uživatelů se nemohou mýlit. Vyberte si spolehlivý e-mail s kalendářem, organizací úkolů a bez spamu.


 • Byl tento článek užitečný?
 • TAK   Ne
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Často kladené otázky
Registrace služby
Zákaznický panel
Domény
Hosting
Automatický instalátor CMS
Databáze
FTP
E-mail
Webmail
E-mailové programy
SSL certifikát
Website Builder
Office 365
Google Workspace
Bezpečnost
Znalostní báze
WordPress
nebo