Záznamy domén – popis, přidání, úpravy


Záznamy domén umožňují konfigurovat „pohyb ve vaší doméně“. Pokaždé, když uživatel internetu otevře váš web, nebo když odešlete / obdržíte e-mail s vaší adresou domény, nebo když používáte jiné služby, např. Ftp nebo ssh, to tehdy je generován tzv. pohyb ve vaší doméně.

Každá doména má výchozí konfiguraci, což znamená, že pro doménu je vždy vytvořeno několik záznamů. Záznamy domén jsou uloženy v tzv. soubor zóny DNS serveru. Záznamy domén, které můžete přidat a upravit:

DŮLEŽITÉ! Aby IONOS zajistil správné zpracování vašich doménových záznamů, musíte svou doménu delegovat na IONOS DNS servery (dns.ionos, dns2.ionos, dns3.ionos).
Popis záznamů

A – IPv4 adresa

IP adresa (A) – Záznam A přiřadí vaší doméně 32bitovou IPv4 adresu. Díky tomuto záznamu bude pod zadanou IP adresou viditelný například váš web a bude podporován e-mail *, jinými slovy, veškerý provoz ve vaší doméně bude přesměrován na zadanou IP adresu. Záznam A je vytvořen při přiřazení vaší domény k serveru IONOS systému. Záznam A pro vaši doménu můžete nakonfigurovat pouze ve formuláři „Konfigurace domény“.

  • DŮLEŽITÉ! Pro jednu doménu může existovat pouze jeden záznam A. Přes klientský panel IONOS není možné přesměrovat doménu na několik IP adres. Přesměrování domény na několik IP adres je možné na dedikovaném serveru, např. pomocí Round-robin DNS, Load balancing. Můžete vytvořit více záznamů A, ale pouze pro subdomény ve vaší doméně (zvlášť pro každou subdoménu). Chcete-li přidat, odstranit a upravit záznam A (pro subdomény), podívejte se na třetí část tohoto článku (platí pouze pro subdomény).
  • DŮLEŽITÉ! Předpokládejme, že je doména přiřazena k serveru v systému IONOS. V případě, že je doména směrována na externí IP adresu, je třeba si uvědomit, že záznam MX v doméně bude ve výchozím nastavení nastaven na „10 názevslužby.IONOS“. To znamená, že e-mail bude serverem nadále doručován v systému IONOS. Webová stránka na adrese domény se zobrazí ze zadané IP adresy. Pokud chcete přesměrovat poštu na externí server, zadejte do pole „Přesměrování pošty (hostitel)“ jeho adresu (např. „mail.innyserwer.pl“). Více si o tom přečtěte na této adrese.

MX – Adresa poštovního serveru

Další informace o přesměrování pošty naleznete níže v popisu záznamu MX.

V případě vybraných služeb není možné nasměrovat doménu pomocí záznamu A na IP adresu těchto služeb, protože uvedené služby nemají jedinečnou IP adresu.
Adresa IPv6 (AAAA) – Záznam AAAA přiřadí vaší doméně 128bitovou adresu IPv6. Tento záznam odpovídá za stejný záznam jako záznam A s tou výjimkou, že používá modernější protokol (IP verze 6).
Momentálně není nutné tento záznam vytvářet, ale v budoucnu IPv6 vyřadí IPv4 z použití, takže byste jej měli vytvořit nyní. Proto IONOS vytváří tento záznam automaticky, jakmile přiřadíte doménu k serveru v IONOS.

AAAA – IPv6 adresa

Další informace o záznamu IPv6 (AAAA) naleznete v dokumentu RFC 1886.

Adresa poštovního serveru (MX) – Pomocí záznamu MX můžete směrovat e-mailový provoz na jiný externí server, který může převzít (dočasně nebo trvale) e-mailový provoz ve vaší doméně. Tento záznam se používá při spuštění vlastního e-mailového serveru. Ve výchozím nastavení je záznam MX vytvořen při přiřazení vaší domény k serveru v IONOS. Záznam MX můžete pro svou doménu nakonfigurovat pouze ve formuláři „Konfigurace domény“. Další informace naleznete na této adrese.
Pro jednu doménu může existovat pouze jeden záznam MX. Můžete však vytvořit více záznamů MX, ale pouze pro subdomény ve vaší doméně (samostatně pro každou subdoménu).

DŮLEŽITÉ! Pouze pokud je vaše doména přiřazena k serveru v systému IONOS, záznam MX vám umožní přesměrovat vaši poštu na externí server (jiný než IONOS).
Do pole „Přesměrování pošty (e-mailová adresa)“ můžete zadat pouze jednu e-mailovou adresu, např. jan.kowalski@innapoczta.pl

Do pole „Přesměrování pošty (hostitel)“ můžete zadat název hostitele ve tvaru:
„innapoczta.pl“ nebo „innapoczta.pl/innapoczta1.pl“ nebo „innapoczta.plinnapoczta1.plinnapoczta2.pl“.
Informace o vytvoření / úpravě záznamu MX (pro subdomény) lze nalézt ve třetí části tohoto článku.

NS – adresa DNS serveru

Adresa DNS (NS) serveru – Tento záznam přiřadí vaši doménovou adresu k DNS serverům. Ve výchozím nastavení je záznam NS vytvořen při přiřazení vaší domény k serveru v IONOS. Záznam NS pro svou doménu můžete nakonfigurovat pouze ve formuláři „Konfigurace domény“. Další informace naleznete na této adrese.

Pro jednu doménu může existovat pouze jeden záznam NS. Můžete vytvořit více záznamů NS, ale pouze pro subdomény ve vaší doméně (zvlášť pro každou subdoménu).
Záznam NS také umožňuje přesměrovat provoz z vaší subdomény (např.sklep. mojadomena.pl) na servery DNS jiné než IONOS, např. „dns.“ a „dns2.innyserwer.pl“. Tato konfigurace způsobí, že pouze provoz ve vaší subdoméně bude delegován na server na jiného operátora. Hlavní doména (např. „mojadomena.pl“) bude i nadále ukazovat na servery IONOS DNS. Díky tomu mohou vaši subdoménu nezávisle spravovat externí administrátoři serveru a nastavení pro hlavní doménu „mojadomena.pl“ se nezmění.

  • Příklad: Vlastníte doménu „mojadomena.pl“. Tato doména je hostována na serverech IONOS DNS. Mezitím je webová stránka vašeho obchodu na jiném serveru (jiném než IONOS). Chcete, aby se webová stránka vašeho obchodu zobrazovala na adrese „sklep.mojadomena.pl“. Za tímto účelem je nutné delegovat subdoménu „sklep.mojadomena.pl“ přidáním jednoho NS záznamu směřujícího na DNS servery externího operátora, například „dns.innyserwer.pl“ a „dns1.innyserwer.pl“.

CNAME – Alias pro jiného hostitele

Alias jinému hostiteli (CNAME) – umožňuje definovat alias (alternativní název) záznamu A pro doménu.
Příklad: Pokud máte dvě domény mojadomena.pl‘ a ‚innatwojadomena.p‘, můžete záznam CNAME nastavit tak, aby ‚innatwojadomena.pl‘ ukazoval na ‚mojadomena.pl‘, tzn. nezáleží na tom, kterou ze dvou adres zadá uživatel v prohlížeči, vždy se otevře stejná webová stránka.
Tento záznam je velmi dobrým řešením pro vytváření tzv. wildcard záznamů a pro subdomény, kterých je mnoho a jejich IP adresy se opakují.

PTR – zpětná adresa

Reverzní adresa (PTR) – Tento typ záznamu se používá k podpoře takzvaného Reverse DNS (revDNS), tj. Překlad IP adres (např. 212.127.23.31) do jejich doménových jmen (např. „twojadomena.pl“), také známý jako obrácené vyhledávání. Některé poštovní servery ověřují, že položka revDNS je v souladu s DNS a v případě nesrovnalostí odmítněte spojení se zprávou „4.7.1 Client host rejected: cannot find your hostname“.

  • DŮLEŽITÉ! Chcete-li pro svou doménu vytvořit záznam PTR, kontaktujte poskytovatele IP adresy, na kterou je vaše doména směrována. Pokud je například doména směrována na IP adresu: „212.85.96.1“, pak pro vytvoření záznamu PTR pro tuto doménu kontaktujte administrátora, který vám poskytuje tuto IP adresu.
  • DŮLEŽITÉ! Pokud vaše doména směřuje na IP adresu serveru v IONOS, budete moci změnit revDNS pro tuto IP adresu. Vytvoření záznamu PTR pro doménu směrovanou na IP adresu v IONOS bude možné, pokud máte na serveru jedinečnou IP adresu. Chcete-li změnit revDNS, přihlaste se do administračního panelu IONOS -> Služby -> Hosting -> Preference. Zadejte svůj vlastní záznam PTR s názvem domény.

TXT – textové pole

Textové pole (TXT) – Umožňuje připojit jakýkoli text k záznamu domény. Může být také použit k implementaci specifikace Sender Policy Framework (SPF). Tento záznam je také často používán k ověření vlastnictví domény v aplikacích Google. Vytvoření záznamu TXT nenarušuje aktuální tok pošty ani neovlivňuje jiné existující služby.

SRV – servisní záznam

Záznam služby (SRV) – Umožňuje zadat více informací o službě – nejen IP adresu. Je možné uvést např. číslo portu, na kterém daná služba pracuje, nebo prioritu a váhu pro daný záznam. SRV záznam se často používá ke konfiguraci služby Jabber (XMPP) ve vaší vlastní doméně. SRV záznam umožňuje uvést např. číslo portu, na kterém daná služba pracuje.

Levné internetové domény

Zaregistrujte si svou vlastní adresu na internetu ještě dnes. I když je Vaše vysněná doména obsazená, náš inteligentní vyhledávač Vám napoví další možnosti.


  • Byl tento článek užitečný?
  • TAK   Ne
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Často kladené otázky
Registrace služby
Zákaznický panel
Domény
Hosting
Automatický instalátor CMS
Databáze
FTP
E-mail
Webmail
E-mailové programy
SSL certifikát
Website Builder
Office 365
Google Workspace
Bezpečnost
Znalostní báze
WordPress
nebo